Моя рідкісна генетична

хвороба з короткою назвою

SMA-1 > $2 000 000

Мій Головний суперник - Час

Благодійний Фонд "Марія-Тереза".

Мої дбайливі батьки допомагають мені та іншим дітям зі СМА подолати труднощі. Вони створили для мене благодійну організацію.

Статут визначає загальні правові та економічні основи діяльності благодійної організації створеної як благодійний фонд відповідно до закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" для здійснення благодійної діяльності на засадах законності, гуманізму та милосердя, спільності інтересів і рівності прав учасників такої діяльності, гласності, добровільності та самоврядування.


Цілі та сфери благодійної діяльності

БФ "Марія-Тереза":

Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності визначених статутом та чинним законодавством, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
дбайливий тато - Олег

Сфери благодійної діяльності фонду:

  • охорона здоров'я;

  • опіка та піклування, законне представництво та правова допомога;

  • права людини і громадянина та основоположні свободи;

  • поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальної реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб які потребують піклування;

  • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

ніжна мама - Оля

Сучасне лікування є

Надія у наших серцях

Ангели навколо Нас


Головна мета нашої сім'ї – отримати курс лікування передовими ліками. Для повного одужання Марії-Терези протягом 12 місяців.Додаткові цілі: покращення фізичного стану дитини завдяки підтримуючим лікам та реабілітації. Догляд та створення комфортних умов, що полегшують перебіг хвороби. Підтримка психологічного та фізичного здоров'я за допомогою спеціальних засобів з дієтичного харчування.